அதிபர், ஆசிரியர் நாளை சுகயீனலீவுப் போராட்டம்! அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுமாயின் தொழிற்சங்கங்கள் பொறுப்பேற்கும்! -ஜோசப் ஸ்ராலின் -!!

0
2

நாளை 26 ஆம் திகதி அனைத்து அதிபர் ஆசிரியர்களும் சுகயீன லீவினை அறிவித்து – ஆசிரியர் அதிபர்களின் சம்பள முரண்பாட்டைத் நீக்க வலியுறுத்துவோம் என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

அதிகாரிகளினாலோ அல்லது வேறுவகையிலோ அச்சுறுத்தலேனும் அதிபர், ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படுமாயின் – போராட்டத்தில் பங்கேற்கும் அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் அதனை பொறுப்பேற்கும் என்ற உத்தரவாதத்தையும் வழங்குவதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஜோசப் ஸ்ராலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர், அதிபர்களின் சம்பள உயர்வை வலியுத்தி தொழிற்சங்கங்கள் மேற்கொள்ளும் போராட்டம் – ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களினதும் அதிபர்களினதும் நலனுக்கானதே என்பதை உணர்ந்து – அனைத்து அதிபர் ஆசிரியர்களும் – சம்பள உயர்வை வலியுறுத்தி சுகயீன லீவு போராட்டம் வெற்றியடைய ஒத்துழைக்கவேண்டும் எனவும் ஜோசப் ஸ்ராலின் அழைப்புவிடுத்துள்ளார்.