பதவி விலகினார் சீ.வீ.கே. சிவஞானம்

0
85

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் ஒழுக்காற்றுக் குழுவின் தலைவர் பதவியில் இருந்து சீ.வீ.கே. சிவஞானம் விலகிக் கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழரசுக் கட்சியின் கட்சியின் இரு சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களான எம்.ஏ.சுமந்திரன், சி.சிறிதரன் தொடர்பிலும் கட்சியின் இரு இடைநிலை உறுப்பினர்களான சி.ஹரிகரன், க.குணாளன் தொடர்பிலும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந நிலையில் அவர்களுக்குரிய ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையாக இரு சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களும் எதிர்காலத்தில் கட்சிக்கு முரண்பட்ட விதத்தில் கருத்திட வேண்டாம் எனவும் இரு இடைநிலை உறுப்பினர்களையும் ஒரு வருடம் கட்சியில் இருந்து இடைநிறுத்துவதாகவும் கடந்த 6ஆம் திகதிய கடித மூலம் சீ.வீ.கே. சிவஞானம் அறிவித்திருந்தார்.

இவ்வாறு வழங்கிய ஒழுக்காற்று கடிதம் அதிகாரம் உடையதா? பொதுச் சபை அல்லது கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவின் அனுமதி பெறப்பட்டதா? எனவும் கட்சியில் இருந்து உறுப்பினர்களை இடைநிறுத்தும் அதிகாரம் பொதுச்செயலாளருக்கு உரியதா? அல்லது ஒழுக்காற்றுக் குழுவுக்கு உரியதா? எனவும் இதற்கான அனுமதி யார் வழங்குவது? போன்ற விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

இந் நிலையில், தற்போது குறித்த ஒழுக்காற்றுக் குழுத் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக பதிவுத் தபாலின் மூலம் கட்சியின் தலைமைக்கு சீ.வீ.கே. சிவஞானம் அறிவித்துள்ளார்.